Umowy o pracę

Pracownicy zatrudniani na umowę o pracę podlegają w firmie pewnemu cyklowi. Cykl ten rozpoczyna się z chwilą zatrudnienia pracownika i wystawienia mu umowy o pracę, uzupełnionej podaniem wszystkich informacji mających w przyszłości zapewnić poprawne obliczenia płac. W trakcie okresu zatrudnienia mamy do czynienia z wydarzeniami wpływającymi na wynagrodzenie, takie jak nieobecności i urlopy. W tym rozdziale opiszemy zatrudnienie pracownika, wprowadzenie zdarzeń i rozliczenia jego wynagrodzenia.