VAT do rozliczenia w przyszłych okresach

Dodając wpis do rejestru VAT (z poziomu dokumentu księgowego, czy też Księgowość à Rejestracja VAT), możemy zaznaczyć parametr „VAT oczekujący”.
Pole dotyczące „daty wpisu do rejestru VAT” zostanie zablokowane.

Aby odnaleźć dokumenty w których został zaznaczony „VAT oczekujący” należy przejść do zakładki Księgowość->Rejestracja VAT.
Na liście wpisów do rejestru VAT znajduje się kolumna o nazwie „O (VAT oczekujący)”, należy rozwinąć strzałką listę i wybrać „TAK”.
Zostaną wyświetlone tylko wpisy do rejestru z VAT-em „oczekującym”.

Można zbiorczo nadać datę VAT dla takich wpisów (po uprzednim zaznaczeniu pozycji, dla których chcemy nadać datę VAT) poprzez użycie przycisku Operacje->Ustal datę VAT dla zaznaczonych wpisów oczekujących