Dodawanie remanentu. Zmiana daty utworzenia

Remanent dostępny jest w module Sprzedaż z poziomu zakładki:

Magazyn –> Remanent.

Dostępne są dwie opcje dodawania remanentu: całościowy lub częściowy.

W przypadku wyboru „całościowego” nie ma możliwości zmiany daty wystawienia remanentu, taka opcja dostępna jest przy remanencie częściowym.

Po przejściu do zakładki Remanent, pod przyciskiem Dodaj pojawiają się do wyboru dwie funkcje:

  • Dodaj Remanent
  • Dodaj Remanent częściowy Arkusz Inwentaryzacyjny

W Remanencie całościowym jedna osoba może tworzyć remanent w raz z dodawaniem towarów/artykułów.

Z poziomu zakładki Administracja –> Parametry –> Parametry firmy można również zmienić ustawienia dotyczące remanentu takie jak:

  • Czy do remanentu mają być wpisywane tylko towary z magazynu?

Podczas tworzenia remanentu w zależności od zaznaczenia pojawia się lista towarów z kartoteki lub z magazynu. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona w remanencie pojawią się nowe towary z kartoteki.

  • Czy remanent ma dopisywać zerowe ilości przy dodawaniu pozycji?

Podczas tworzenia remanentu w kolumnie „Stan magazynu” i „Nowy stan” pojawiają się te same stany magazynowe. Po zaznaczeniu opcji, w kolumnie „Nowy stan” pojawiają się zera i ręcznie należy uzupełnić wszystkie stany towarów.

  • Czy remanent ma dopisywać zerowe ceny przy dodawaniu pozycji?

Podczas tworzenia remanentu w kolumnie „Cena zak.  w mag.” i „Nowa cena zak.” pojawiają się te same ceny. Po zaznaczeniu opcji, w kolumnie „Nowa cena zak.” pojawią się zera i ręcznie należy uzupełnić wszystkie ceny towarów.

  • Czy remanent ma dopisywać pusty termin ważności przy dodawaniu pozycji?

Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony przepisywany będzie termin z magazynu, po zaznaczeniu pole termin ważności pozostanie na remanencie puste.

Jedynie w pełnym remanencie możliwe jest dodawanie Arkuszy inwentaryzacyjnych przez innych użytkowników, które po zapisie dodawane są do remanentu.

Szczegółowy opis dodawania remanentów oraz omówienie różnic obrazuje film instruktażowy: