Realizacja zamówienia

Zamówienia wystawiane w programie RAKS można zrealizować na dwa sposoby:
bezpośrednio w oknie z zamówieniami lub podczas dodawania faktury.

Pierwszy sposób szczególnie przydatny jest w sytuacji, kiedy chcemy zrealizować więcej niż jedno zamówienie na raz. Opcja realizacji zamówienia dostępna jest w zakładce Zamówienia -> Zamówienia od odbiorców [ZO], pod przyciskiem Operacje.
W tym oknie można przejść bezpośrednio do realizacji zamówienia/zamówień wybierając opcję Masowe realizowanie zamówień lub w pierwszej kolejności wyświetlić listę zamówień gotowych do realizacji, poprzez wybranie opcji Pokaż zamówienia gotowe do realizacji.

Aby zrealizować zamówienie bezpośrednio podczas dodawania faktury, należy przejść do zakładki Sprzedaż -> Sprzedaż [FV, PA, (…)] i rozpocząć proces dodawania faktury. W oknie nowo dodawanej faktury, pod przyciskiem Dodaj, można skorzystać z funkcji Importuj z zamówienia – dzięki temu dane zawarte na zamówieniu zostaną zaimportowane do wprowadzanego dokumentu i będzie można dokończyć jego realizację weryfikując pozostałe pola i zatwierdzając fakturę.