Przelewy do listy płatniczej

W programie istnieje możliwość wygenerowania poleceń przelewu dla pracowników, którzy w umowie mają wybraną opcję realizacji wypłaty przelewem.

W celu wygenerowania polecenia przelewu, należy naliczoną listę płac zamknąć:
Operacje > Zamknij listę płatniczą.

Następnie, gdy lista jest zamknięta wybieramy Operacje à Wstaw polecenia przelewu do listy płatniczej:

Wystawione polecenia przelewu będą dostępne w zakładce
Finanse > Polecenia przelewu.

Uwaga.

Po wygenerowaniu polecenia przelewu pojawia się raport, w którym może pojawić się informacja, że dla danego pracownika nie udało się utworzyć polecenia przelewu z adnotacją dlaczego.