Magazyn walut

Magazyn walut to funkcjonalność w modułach księgowych (książka podatkowa, księga handlowa), która usprawnia obrót walutami, a w szczególności:

  • Wprowadzanie operacji walutowych – rejestrowanie wpływów i wypływów pieniężnych wyrażonych w walucie obcej na:
    • Walutowych rachunkach bankowych,
    • W kasach walutowych,
  • Bieżącą wycenę wypływu środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej – metodą FIFO,
  • Wyliczanie i wprowadzanie do systemu różnic kursowych wynikających ze wspomnianej wyżej wyceny.

 

Artykuły: