Stany magazynowe

Wersja 3.0.1009 serwisu integratora zawiera mechanizm synchronizacji (uzgadniania) stanów magazynowych pomiędzy BaseLinker a RAKSSQL.

Pozwala on na wysłanie stanów magazynowych z RAKSSQL do BaseLinker na kilka różnych sposobów:

 • na przycisk w dowolnym momencie
 • poprzez synchronizację w tle w zadanym interwale czasowym
 • w momencie importu zamówienia

UWAGA!

Stan magazynowy wysyłany do BaseLinker nie jest dokładnie tym samym, co widzimy w RAKSSQL, ponieważ uwzględnia on także rezerwacje towarów dodane w zamówieniach od odbiorców. Jeżeli na przykład stan magazynowy jakiegoś produktu w RAKSSQL wynosi 10 sztuk i pojawi się ZO z rezerwacjami na 7 sztuk, to w RAKSSQL stan nadal wynosi 10, a do BaseLinker wysyłane będzie 3.

Po instalacji integratora obsługa stanów magazynowych jest domyślnie wyłączona. Synchronizację można wywołać jedynie przy użyciu przycisku w zakładce “Akcje” Konfiguratora.

Stany magazynowe – ustawienia

Parametry związane z synchronizacją stanów magazynowych znajdują się w zakładce “Ustawienia” w sekcji “BaseLinker”:

Pojawiły się tam dwie nowe kontrolki:

 • Wyślij stany magazynowe produktów z zamówienie po jego pobraniu do RAKSSQL
  Określa czy w momencie ściągnięcia zamówienia z BaseLinker do RAKSSQL ma nastąpić wysyłka zaktualizowanych stanów magazynowych artykułów, które znajdowały się na tym zamówieniu.
 • Częstotliwość synchronizacji stanów magazynowych
  Określa interwał czasowy (w sekundach) automatycznego wysyłania stanów magazynowych wszystkich artykułów, które są powiązane z produktami w BaseLinker. Należy pamiętać, że jeżeli artykułów takich jest wiele, to operacja ta może być czasochłonna. Trzeba zadbać o to, by interwał ten był stosunkowo duży, a operacja nie uruchamiała się co kilka sekund. W przeciwnym razie może to doprowadzić do spowolnienia działania całego integratora.

Stany magazynowe – akcje

W zakładce “Akcje” sekcji “BaseLinker” pojawiły się dwie nowe opcje:

 • Automatyczna synchronizacja stanów magazynowych
  Włączenie tej opcji uruchomi mechanizm synchronizacji stanów magazynowych w tle bez ingerencji użytkownika. Proces ten będzie uruchamiał się raz na jakiś czas (zdefiniowany w “Ustawieniach”) i obejmować będzie wszystkie artykuły, które zostały powiązane z produktami w BaseLinker. Dlatego też należy przemyśleć, czy taka opcja jest niezbędna. Przy dużej liczbie artykułów obsługiwanych w BaseLinker proces ten może być czasochłonny.  Częste uruchamianie go w tle może spowolnić działanie integratora.
 • Wyślij stany magazynowe
  Nowy przycisk w grupie “Akcje wyzwalane na żądanie” pozwala wysłać do BaseLinker stany magazynowe artykułów w dowolnym momencie. Synchronizowane będą stany wszystkich artykułów powiązanych z produktami w BaseLinker. Nie ma na ten moment możliwości wyboru artykułów, których stany magazynowe wyślemy do serwisu. W przypadku dużej ilości danych, wykonanie tej operacji może zająć chwilę.