Kadry i Płace

Moduł Kadry i Płace ma za zadanie ułatwić codzienną pracę osób odpowiedzialnych za kadry i rachuby płac w firmie. W samouczku dla początkujących przedstawiamy zestaw funkcji, które umożliwiają obsługę podstawowych zadań kadrowych, bez zagłębiania się w bardziej skomplikowane i zaawansowane narzędzia programu. Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w tej sekcji użytkownik zyska wiedzę potrzebną do samodzielnej i efektywnej pracy z modułem.

Cele:

  • oswojenie się z modułem Kadry i Płace,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy podstawowych czynnościach kadrowo – płacowych.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu Kadry i Płace oraz prawa Administratora.

Ćwiczenie 1: Ustawienia
Jak skonfigurować program, aby rozpocząć pracę z modułem Kadry i Płace?

Ćwiczenie 2: Pracownicy
Jak zdefiniować strukturę organizacyjną firmy, dodać kartotekę pracownika i uzupełnić jego dane kadrowe?

Ćwiczenie 3: Umowy o pracę
Jak dodać pracownikowi umowę o pracę? Jak wprowadzić w programie zdarzenia chorobowe i urlopowe dla prawidłowego wyliczenia listy płatniczej?

Ćwiczenie 4: Umowy cywilnoprawne
Jak dodać zleceniobiorcy umowę cywilnoprawną, a następnie wystawić rachunki?

Ćwiczenie 5: Umowy o pracę cd.
Jak dodać aneks do umowy o pracę, jak ją wypowiedzieć lub rozwiązać?

Ćwiczenie 6: Umowy cywilnoprawne cd.
Jak dodać aneks do umowy cywilnoprawnej lub ją rozwiązać?

Ćwiczenie 7: Deklaracje PIT-11
Jak wystawić deklaracje?

E-Pracownik
Jak zainstalować, skonfigurować i korzystać z modułu E-Pracownik?