Usuwanie ustawień użytkownika

Ustawienia użytkowników usuniemy logując się do modułu Administrator –> Ustawienia użytkowników.

W górnej części okna należy wybrać z listy rozwijanej firmę, w której chcemy usunąć ustawienia.
W dolnej części, w tabeli, w kolumnie LOGIN należy rozwinąć czarny trójkąt i zaznaczyć login, dla którego chcemy usunąć ustawienia lub nie wybierając żadnego loginu usuwamy wszystkie ustawienia dla każdego użytkownika. Zaznaczamy Ctrl+A wszystko i klikamy „Usuń”.