CRM

Moduł CRM jest narzędziem umożliwiającym planowanie oraz kontrolę działań związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie. W samouczku dla początkujących pokażemy jak rozpocząć pracę z modułem, zarządzać kalendarzem i planowaniem działań. Na koniec pokażemy jak przebiega i co można zyskać na współpracy modułu CRM z modułem Sprzedaż.

Cele:

  • oswojenie się z modułem CRM,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy planowaniu pracy i sprzedaży.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu CRM oraz prawa Administratora.

Ćwiczenie 1: Logowanie do CRM
Jak powiązać użytkownika programu z pracownikiem z bazy kontaktów?

Ćwiczenie 2: Kontakty
Jak dodać pracownika, kontrahenta i kontakt personalny oraz jak wykonać schemat organizacyjny w firmie?

Ćwiczenie 3: Terminarze
Jak dodać pracownikowi lub zespołowi kalendarz i nanosić na niego wydarzenia?

Ćwiczenie 4: Zarządzanie pracą
Jak planować pracę za pomocą zadań i rejestrować poszczególne czynności za pomocą operacji?

Ćwiczenie 5: Zarządzanie sprzedażą
Jak wykorzystać moduł CRM do wspomagania obsługi sprzedaży?