Zmiana danych firmy prowadzonej w programie

W celu dokonania zmiany nazwy bądź danych adresowych, urzędu skarbowego dla firmy prowadzonej w programie, należy zalogować się do modułu Administrator –> Firmy.

Wybierając polecenie Edytuj należy wprowadzić potrzebne dane i zapisać zmiany.

Dane z definicji firmy zdefiniowanej w module Administrator –> Firmy są pobierane do wydruków, na deklaracje, pliki JPK oraz dokumenty handlowe/magazynowe itd.

Jeśli została dodana deklaracja/plik JPK jeszcze przed zmianą danych firmy, należy pamiętać, aby po zapisaniu nowych – prawidłowych danych w definicji firmy, deklaracje/ plik JPK utworzyć na nowo.