Cenniki

Zarządzanie cennikami, zarówno zakupu jak i sprzedaży, stanowi ważną część modułu Sprzedaż programu RAKSSQL. Znajomość różnych rodzajów cen i swobodne operowanie rabatami ułatwia kontrolowanie procesu zakupu i sprzedaży towaru oraz umożliwia prowadzenie spójnej polityki cenowej.

W tej części Materiałów dla użytkowników zgłębimy temat zarządzania cenami w programie RAKSSQL, opierając się na przykładzie prostego procesu zakupu towaru i późniejszej jego sprzedaży z wykorzystaniem funkcji programu związanych z cennikami zakupowymi i sprzedażowymi. Użytkownik może prześledzić cały proces wykorzystania cenników w pracy z programem lub zapoznać się tylko z tymi informacjami, które są mu w danej chwili potrzebne.

W przykładach będziemy posługiwać się kartoteką artykułów i kontrahentów, które można pobrać poniżej i zaimportować w odpowiednim miejscu w programie. Można też prześledzić przykład w oparciu o własne towary i dane kontrahentów.

kartoteka_towarów_cenniki.xml

kartoteka_kontrahentów_cenniki.xml

Cele:

  • zapoznanie się ze sposobem tworzenia cenników zakupowych i sprzedażowych,
  • poznanie sposobów zarządzania cenami,
  • prześledzenie wykorzystania cenników w standardowym procesie zakupu – sprzedaży.