Jak dodać roczny plan amortyzacji ŚT

Roczny plan amortyzacji można wyznaczyć w kartotece środków trwałych – w zakładce Środki trwałe -> Środki trwałe. Funkcja ta dostępna jest pod przyciskiem Wydarzenia, można też użyć skrótu klawiszowego Shift + Ctrl + R.
W kolejnym kroku wskazujemy datę wyznaczenia planu i zatwierdzamy. Pokaże się przygotowany plan amortyzacji, który również potwierdzamy, klikając Zatwierdź.

Opcja wyznaczenia rocznego planu amortyzacji dostępna jest również bezpośrednio z kartoteki konkretnego środka trwałego. W tym celu po otwarciu kartoteki należy przejść do zakładki Wydarzenia – poszukiwana funkcja będzie dostępna w analogicznym miejscu, czyli pod przyciskiem Wydarzenia.

Bardziej szczegółowa instrukcja dostępna jest pod tym linkiem: https://raks.pl/pomoc/srodki-trwale-ksiega-przychodow-i-rozchodow/