Puste zestawienie – brak danych

Robiąc zestawienia, np. zapisy kont księgowych Zestawienia->Księgowość->Księga handlowa->Zapisy kont księgowych należy zwrócić uwagę na wybierane parametry w okienku parametry funkcji:

  • czy zaznaczony jest parametr „tylko zaksięgowane” (w zależności od stanu dokumentów, powinien być zaznaczony gdy dokumenty są zaksięgowane, pusty gdy dokumenty nie są zaksięgowane),
  • zakres dat (czy w obrębie tych dat są zapisy na kontach),
  • w sekcji filtracja kont najlepiej wprowadzać dane albo w wierszu „wybrane konta” albo :od numeru-do numeru”. Jeśli w obu wierszach są wprowadzone dane mogą się wzajemnie wykluczać, co w konsekwencji doprowadzi do „pustego zestawienia”.