Ustawienie współczynników i prewspółczynników -księgowanie

Współczynnik sprzedaży za ubiegły rok obrotowy dodajemy w parametrach roku obrotowego (zakładka Administracja -> Parametry -> Parametry roku obrotowego):

Wartość [%]

Współczynnik sprzedaży musi być podany, gdyż niezbędny jest do obliczenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

W przypadku, gdy współczynnik ten nie został wprowadzony, to podczas obliczania deklaracji VAT program poinformuje o jego braku oraz automatycznie przyjmie wartość współczynnika w wysokości 100%. Do sporządzenia ewidencji VAT w celu określenia współczynnika sprzedaży, używamy dokumentu księgowego z odpowiednim wpisem w rejestrze VAT i wybieramy powód z dopiskiem wspołczynnik/prewspólczynnik.