Pobieranie danych stałych

Import danych stałych możliwy jest w module Kadrowo-Płacowym z poziomu zakładki Słowniki –> Dane stałe.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy z rozwijanego menu wybieramy funkcję Eksport/Importà Importuj dane stałe.

Program w pierwszej kolejności zapyta czy aby na pewno pobrać dane stałe z serwera RAKS, po akceptacji pojawi się okno z funkcjami parametrów

Importuj:

  • Zastępując istniejące – funkcja służy do nadpisywania danych np. w ciągu roku gdy zmieniają się stawki,
  • Pomijaj istniejące – służy do importu nowych danych, gdy w danym roku nie mamy jeszcze żadnych danych wprowadzonych.

Importuj Dane Globalne – po zaznaczeniu program importuje wszystkie dostępne stawki.

Importuj Dane firmowe – służy do importu standardowych stawek dla firmy takich jak czas pracy, godziny nocne, prawo wypłaty zasiłków, stawka na FGŚP czy stawka ubezpieczenia wypadkowego.

Następnie zaznaczamy rok, dla którego mają być pobrane Dane Stałe.

Cała Instrukcja jest również dostępna w formie filmu instruktażowego pod linkiem:

WAŻNE!

Po zakończeniu importu danych stałych należy ponownie uruchomić program RAKS.