ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3 dostępne jest w zakładce Zestawienia -> Zaświadczenia ZUS Z-3.

Należy pamiętać aby zaświadczenie było generowane dla pojedynczego zdarzenia zasiłkowego oraz powinno być już naliczone na liście płac. Jeżeli zdarzenie nie jest rozliczone, nie zostaną na zaświadczenie zaczytane informacje o składnikach wynagrodzenia lub generacja zakończy się błędem.

W nowym oknie, pod przyciskiem Dodaj dostępne są dwie opcje: Dodaj oraz Dodaj po ustaniu zatrudnienia.
Pierwsza pozwala na wybranie konkretnego zdarzenia rozliczonego w programie, do którego chcemy wystawić zaświadczenie.
Druga opcja z racji wypełniania zaświadczenia po ustaniu zatrudnienia, wymaga od użytkownika ręcznego wskazania typu zdarzenia oraz zakresu jego obowiązywania.
Po uzupełnieniu brakujących informacji w obu przypadkach zapisujemy zaświadczenie, klikając Zapisz.

W celu wydruku utworzonego zaświadczenia należy przejść do zakładki:
Zestawienia -> Zestawienia -> 04. Pracownik -> Zaświadczenie ZUS Z-3.

Po otwarciu okna parametrów użytkownik wskazuje firmę, której to dotyczy i konkretne zaświadczenia, które chce wydrukować – można wybrać kilka zaświadczeń jednocześnie.