ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3 dostępne jest w zakładce Zestawienia -> Zaświadczenia ZUS Z-3.

W nowym oknie, pod przyciskiem Dodaj dostępne są dwie opcje: Dodaj oraz Dodaj po ustaniu zatrudnienia.
Pierwsza pozwala na wybranie konkretnego zdarzenia rozliczonego w programie, do którego chcemy wystawić zaświadczenie.
Druga opcja z racji wypełniania zaświadczenia po ustaniu zatrudnienia, wymaga od użytkownika ręcznego wskazania typu zdarzenia oraz zakresu jego obowiązywania.
Po uzupełnieniu brakujących informacji w obu przypadkach zapisujemy zaświadczenie, klikając Zapisz.