Jedna umowa kończy się w środku miesiąca i druga jako kontynuacja zaczyna się od kolejnego dnia – przy naliczaniu KUP i ulga naliczają się na obu – jak temu zapobiec?

W takiej sytuacji warto sprawdzić czy druga umowa ma zaznaczony parametr odpowiedzialny za kontynuowanie umowy.

Parametr dostępny jest poprzez edytowanie takiej umowy w części Informacje o umowie :

Również należy sprawdzić w zakładce Administracja> Parametry> Parametry firmy czy został określony rodzaj list płatniczych na jakich ma zostać naliczane ulgi oraz koszty uzyskania przychodu