Tworzenie firm. Oznaczanie firm jako testowe. Numeracja firm.

Aby utworzyć nową firmę w programie należy zalogować się do modułu Administrator, następnie przejść do zakładki Firmy->Dodaj.

Jeżeli chcemy oznaczyć firmę jako testową, to należy w module Administrator->Firmy edytować firmę, w sekcji „Rodzaj firmy” zaznaczyć parametr „Firma do celów testowych”.
UWAGA! – operacja jest nieodwracalna. Firma oznaczona jako testowa nie będzie mogła mieć zmienionego statusu.

Numery firm przy zakładaniu nowej firmy nadawane są rosnąco zgodnie z istniejącą listą firm w module Administrator. Numer firmy możemy zmienić tylko w momencie dodawania nowej firmy (przed zapisem). Po zapisaniu definicji firmy, numer nie jest możliwy do zmiany. Jeśli zachodzi konieczność dokonania zmiany numeru nowo założonej firmy, należy ją usunąć oraz dodać ponownie z odpowiednim numerem.

Jeśli podczas zakładania nowej firmy wystąpią błędy, które uniemożliwiają pracę na bazie danych, należy firmę usunąć następnie dodać ponownie.

Gdy usunięcie definicji firmy nie jest możliwe z powodu pojawiającego się błędu, należy program zamknąć. Odszukać w systemie operacyjnym usługę Firebird Server oraz Firebird Guardian, zatrzymać usługi i uruchomić ponownie. Po tych operacjach ponownie należy zalogować się do modułu Administrator i dokonać próby usunięcia firmy.