Kadrowa i Księgowa

Użytkownicy z rolą Kadrowej lub Księgowej jako jedyni mogą zaimportować zaakceptowane wnioski do systemu RAKSSQL. W tym celu należy wybrać z Menu funkcję „Zarządzanie wnioskami”. Na ekranie aplikacji pojawi się lista zaakceptowanych wniosków urlopowych. Użytkownik może zaimportować wnioski urlopowe na dwa sposoby: Za pomocą przycisku: „Importuj wszystkie wnioski urlopowe do RAKSSQL” lub poprzez kliknięcie na wierszu zawierającym dane zaakceptowanego przez Kierownika/Akceptanta wniosku urlopowego. Po kliknięciu na wniosek na ekranie pokaże się okno zawierające informacje o wniosku.


Importowanie wniosku do systemu RAKS SQL


Kadrowa lub Księgowa może zaimportować wniosek potwierdzając swoją decyzję klikając na przycisk „Importuj do RAKSSQL” lub odrzucić wniosek klikając na przycisk „Odrzuć wniosek”.
Procedura importu wniosków przeniesie wskazany wniosek urlopowy jako zdarzenie do kalendarza modułu „Kadry i Płace”. Odrzucenie wniosku powoduje zmianę jego statusu na „odrzucony”. Status „odrzucony” można anulować, wtedy wniosek otrzymuje status niezaakceptowany i cały proces zatwierdzania trzeba rozpocząć od nowa.

Funkcja importowania wszystkich wniosków zatwierdzonych powoduje automatyczny import wniosków widocznych na liście wniosków zatwierdzonych. Przed wykonaniem procedury na ekranie pokazuje się okno dialogowe, gdzie dodatkowo trzeba potwierdzić tą operację.


Import wszystkich wniosków urlopowych