Nie nalicza się Fundusz Pracy

Posiadając umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną dla jednego pracownika, program nie sprawdza naliczania Funduszu Pracy po sumie umów, tylko dla każdej z nich sprawdza między innymi warunek wynagrodzenia minimalnego.
W związku z tym jeśli na umowie cywilnoprawnej będzie naliczane wynagrodzenie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne, należy dodać do umowy cywilnoprawnej składnik ze schematu wzorcowego, powodujący bezwarunkowe naliczanie Funduszu Pracy. („FP naliczaj bezwarunkowo”)

Program automatycznie pilnuje zdarzenia rodzicielskiego aby przez 36 miesięcy po urlopie rodzicielskim, nie naliczał Funduszu Pracy i FGŚP pod warunkiem, że zostało uzupełnione pole „Dziecko” w zdarzeniu.
Ponadto program ściśle pilnuje parametrów daty urodzenia (czy pracownikowi ma się naliczać FP i FGŚP, bądź nie naliczać).