Nie nalicza się Fundusz Pracy

Posiadając dla jednego pracownika zarówno umowę o pracę oraz cywilnoprawną, program będzie sprawdzał warunki naliczenia FP narastająco w miesiącu z obu naliczeń (zarówno realizacji oraz rachunku, według daty wypłaty listy).

Jeśli w pierwszej kolejności naliczymy realizację dla umowy o pracę z wynagrodzeniem mniejszym niż minimalne, następnie naliczymy rachunek, gdzie łącznie (z umowy o pracę oraz cywilnej) zostanie spełniony warunek co najmniej minimalnego wynagrodzenia (oraz pozostałe związane z wiekiem pracownika, płcią itd.)  program na drugim naliczeniu naliczy składkę FP w wysokości łącznej z obu naliczeń.

Ważnym czynnikiem jest kolejność dodawania nagłówków list płatniczych oraz naliczeń, w zależności od kolejności tych czynności składka FP zostanie wykazana na ostatniej naliczanej liście (w skali miesiąca według daty wypłaty).