Odtworzenie kopii zapasowej

Jeżeli chcemy odtworzyć bazę danych, musimy zalogować się do modułu Administrator.

Wybieramy zakładkę Kopia zapasowa –> Odtwarzanie baz danych:

W zależności od tego ile w programie mamy prowadzonych firm, tyle pozycji do odtworzenia się pojawi.
Dla każdej firmy widnieją dwie pozycje: główna baza danych firmy, załączniki.

Dodatkowo pierwszą pozycją jest baza globalna, w której zawierają się wszystkie definicje firm, deklaracje, użytkownicy czy udziałowcy.

Jeżeli którąś z baz chcemy odtworzyć, klikamy ikonę trzech kropek po prawej stronie i wskazujemy lokalizacje kopii zapasowej.
Po jej wskazaniu, zaznaczamy checkbox  „Odtwórz” i wybieramy przycisk odtworzenia kopii zapasowej.