Eksport do Płatnika – brak PESEL, nr dok.

Jeżeli podczas eksportu do Płatnika pojawia się informacja o braku identyfikatora PESEL lub numeru dokumentu tożsamości, w kartotece danego pracownika musimy sprawdzić zakładkę Kadrowe i płacowe -> Inne.
Mamy tutaj do wyboru identyfikator, który ma być eksportowany do Płatnika – czyli numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości.

Obie te wartości możemy uzupełnić w kartotece pracownika, w zakładce Identyfikacyjne.