Wyrównanie realizacji pracownika, do kwoty wynagrodzenia minimalnego

W programie jest dostępny składnik wynagrodzenia, którego dodanie spowoduje wyrównanie realizacji pracownika do kwoty miesięcznego wynagrodzenia minimalnego.

Jest to składnik wyliczany i działa w taki sposób, że w przypadku, gdy pracownik na realizacji ma kwotę wynagrodzenia niższą niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym miesiącu, składnik ten przyjmuje wartość wyrównującą do wyżej wymienionego.

W celu jego dodania przechodzimy do zakładki: Słowniki -> Schemat składników wynagrodzenia. Składnik jest dostępny w schemacie wzorcowym:

Składnik można przypisać do kartoteki pracownika, umowy o pracę lub do konkretnej struktury kadrowej czy grupy płacowej.

Dodanie składnika do struktury kadrowej lub grupy płacowej spowoduje, że nie będzie konieczności przypisywania każdemu pracownikowi składnika indywidualnie.

Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące pobierania składników wynagrodzenia ze schematu:
Dodawanie składników wynagrodzenia>>

Ustawienia modułu Kadry i Płace>>