Komunikat – lock conflict on no wait transaction – przy usunięciu dok. RMK

Jeśli błąd dotyczy jednego loginu, czyli osoby pracującej na programie, proszę o usunięcie ustawień okien dla tego użytkownika oraz ustawień bez przypisanego identyfikatora (moduł Administrator –> Ustawienia użytkowników).

Następnie należy wykonać naprawę w module Administrator:

  • Sekcja Konserwacja i naprawa –> Napraw generatory, Usuń dane tymczasowe
  • Sekcja Zarządzanie wydajnością –> Uporządkuj, Przelicz indeksy