Generowanie rozrachunków

Generowanie rozrachunków

Istnieją dwie drogi automatycznego generowania rozrachunków: 

  • Podczas wprowadzania dokumentów (np. faktury zakupu i sprzedaży w module Sprzedaż, listy płac w module Kadry i Płace).

    Generowanie rozrachunków podczas wprowadzania dokumentów jest bardzo proste i odbywa się automatycznie. Na rozrachunek zostają przepisane dane z dokumentu źródłowego, takie jak nazwa kontrahenta i kwota. Rozrachunek o odpowiednim typie (należność lub zobowiązanie) powstaje w momencie zapisu dokumentu i jest dostępny w oknie przeglądowym rozrachunków (menu Finanse → Rozrachunki).
  • Podczas wprowadzania i księgowania dokumentów księgowych w module Finanse i Księgowość.

    Jeśli w oknie dokumentów księgowych wprowadzasz cały dokument (Księgowość → Dokumenty księgowe → Dodaj), to rozrachunek zostanie wygenerowany automatycznie po zapisaniu dekretów przy księgowaniu dokumentu

W dolnej części okna Dekret znajduje się panel Rozrachunek, umożliwiający ustawienie opcji generowania rozrachunku. Panel ten uaktywnia się w momencie wpisania numeru konta rozrachunkowego w pole:

  • MA dla zobowiązania,
  • WN dla należności.

Przeglądanie rozrachunków

W oknie przeglądowym rozrachunków możesz posortować i pogrupować rozrachunki w ten sposób, aby interesujące Cię informacje były widoczne na pierwszy rzut oka.