Synchronizacja dokumentów sprzedaży

Wprowadzenie

Po udanym zaimportowaniu zamówień z BaseLinker do RaksSQL, zostają one następnie zrealizowane i pojawiają się dokumenty sprzedażowe (paragony, faktury) związane z tymi zamówieniami.

Statusy dokumentów sprzedaży

W kartotece dokumentów sprzedaży pojawiło się pole Status, które jest kluczowe z punktu widzenia eksportu tych dokumentów do BaseLinker. O zarządzaniu statusami przeczytać możecie w kolejnym rozdziale, w którym opisane są zmiany w RaksSQL na potrzeby integracji.

Sposoby eksportu dokumentów sprzedaży

Uruchomienie procedury eksportu dokumentów sprzedaży do BaseLinker może odbyć się na dwa sposoby:

  • Ręcznie – poprzez wejście w Konfiguratorze do zakładki BaseLinker – Akcje i użycie przycisku Wyślij faktury.

Automatycznie – jeżeli w Konfiguratorze na zakładce BaseLinker – Akcje zostanie włączony przycisk Automatyczna synchronizacja faktur, to procedura ta będzie się uruchamiać sama, zgodnie z ustawionym interwałem czasu (w sekundach).

Warunki eksportu dokumentów sprzedaży

W Konfiguratorze w zakładce BaseLinker – Ustawienia użytkownik powinie zdefiniować status faktur, które podlegać będą wysyłce do BaseLinker:

W takiej sytuacji wysłane zostaną trzy zaznaczone faktury:

Oczywiście dokumenty muszą mieć wygenerowane PDF-y  (kolumna PDF), bo to one są wysyłane do BaseLinker. O opcjach tworzenia PDF-ów przeczytać można więcej w kolejnym rozdziale.

Eksport dokumentów sprzedaży

Po uruchomieniu eksportu na konsoli serwisu pojawiać się będą informacje o wysyłaniu kolejnych dokumentów:

Jeżeli eksport przebiegnie bez problemów, to w odpowiednich zamówieniach w BaseLinker pojawią się dokumenty w postaci PDF:

Pierwszy z nich (ten po lewej stronie) jest dokumentem wewnętrznym BaseLinker, który tworzy się zawsze (takie jest założenie twórców serwisu). Jego numer jest zgodny z serią numeracyjną, którą użytkownik może wybrać w ustawieniach naszego serwisu. Drugi z nich (ten z prawej) to PDF z naszym dokumentem z RaksSQL. Ma on numer zgodny z tym, co w widnieje w naszym systemie sprzedażowo-magazynowym. W dokumenty te można kliknąć i zobaczyć ich podgląd.

Po wyeksportowaniu dokumentu do BaseLinker, jego status w RaksSQL powinien ulec zmianie zgodnie z ustawieniami na zakładce BaseLinker – ustawienia.

Tak też się stało:

Jeżeli w ustawieniach (BaseLinker – Ustawienia) wybrana została opcja umieszczenia numeru dokumentu sprzedażowego z RaksSQL w BaseLinker:

To numer zostanie umieszczony tam, gdzie wybrał użytkownik w ustawieniach: