Konfiguracja enkodera PHP

Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wywołujemy skrypt loader-wizard.php, który został umieszczony razem z plikami aplikacji E-Pracownik w katalogu htdocs.

W danym przypadku należy skorzystać z adresu:

http://localhost:8000/loader-wizard.php

Skrypt sprawdzi jakie pliki są nam potrzebne w celu prawidłowej deszyfracji kodu PHP.

Postępujemy zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Installation Instructions:


Konfigurowanie encodera PHP

  • Pobieramy archiwum z potrzebnymi plikami i wypakowujemy je do odpowiedniego katalogu:Pobieranie plików dekoder phpRozpakowywanie plików encodera PHP


Wymagany plik encodera PHP


Biblioteki encodera PHP

Ponownie edytujemy plik php.ini, tym razem dodając w nim wpis wskazany przez skrypt. Ważne, aby dodawana linia znalazła się przed wszystkimi innymi dyrektywami zend_extension:


Edycja pliku php.ini

zend_extension = “c:\Apache24\php\ext\ioncube_loader_win_8.1.dll”

  • Uruchamiamy ponownie serwer Apache: poprzez Menedżer zadań, wybierając Uruchom ponownie:Uruchamianie serwera Apache

  • Sprawdzamy poprawność konfiguracji enkodera:Sprawdzanie encodera PHP

  • Przechodzimy do katalogu htdocs i usuwamy plik loader-wizard.php:Usuwanie pliku loader-wizard.php