Komunikat przy próbie dodania konta analitycznego:

Komunikat przy próbie dodania konta analitycznego:
Nie można dodać konta, istnieją księgowania na koncie nadrzędnym. Co należy sprawdzić?

Jeżeli zostały usunięte już wszystkie zapisy z danego konta, wówczas wystarczy przejść do zakładki
Księgowość -> Bilans Otwarcia -> Operacje -> Odblokuj  – funkcja służy do odblokowania zatwierdzonego BO.

Po wybraniu tej opcji proszę przejść na plan kont i proszę utworzyć analityki do konta.
Następnie proszę przejść na Księgowość -> Bilans Otwarcia -> Operacje -> Zatwierdź.