Administrator

Administrator

Do najważniejszych zadań modułu Administrator należą:

 • zakładanie firmy,
 • rejestracja programu,
 • tworzeni kopii zapasowych,
 • przejście do innych modułów.

Zakładanie firmy

Firmę można założyć nie tylko podczas pierwszego uruchomienia programu, ale w dowolnym momencie pracy za pomocą modułu Administrator. W tym module można również edytować dane już istniejącej firmy.

Aby założyć firmę w module Administrator:

 1. Na liście dostępnych funkcji w drzewie po lewej stronie zaznacz Firmy.
 2. Kliknij w przycisk , aby uruchomić okno dodawania firmy. Okno dodawania firmy ma trzy zakładki: dane podstawowedane dodatkowe i logo.
 3. Wprowadź dane firmy w zakładce Dane podstawowe.
 1. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe. Informacje podane w tej zakładce są wykorzystywane m.in. przy wysyłaniu e-deklaracji. W panelu Urząd skarbowy kliknij w przycisk  w polu Urząd skarbowy dla CIT/PIT.
 2. Pojawi się okno ze zdefiniowanymi w programie Urzędami skarbowymi. Po prawej stronie okna znajdź urząd w Mińsku Mazowieckim, zaznacz i kliknij .
 1. Pojawi się okno z pytaniem, czy ustawić ten sam urząd skarbowy do rozliczania VAT. Wybierz .
 2. Wypełnij pola w panelu Rejestracja sądowa.
 1. Przejdź do zakładki Logo. Jeżeli posiadasz plik graficzny z logo swojej firmy, wybierając Załaduj logo z pliku, możesz dodać swoje logo. Będzie ono widoczne na dokumentach.
 1. Po uzupełnieniu danych, zamknij okno dodawania firmy, klikając w przycisk .
 1. Następnie pojawi się okno Tworzenie bazy firmowej systemu Raks SQL. Wszystkie kolejne ćwiczenia w samouczku są prowadzone z wykorzystaniem czystej bazy danych firmy. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji kliknij .

Rejestracja programu

by dopełnić formalności, w ciągu 60 dni od pierwszego uruchomienia należy zarejestrować program (dotyczy użytkowników posiadających wersję pełną programu). Rejestracji można dokonać w momencie uruchamiania programu, kiedy program wyświetla komunikat informujący o pozostałej liczbie dni bez konieczności rejestracji lub z poziomu modułu Administrator.

Aby zarejestrować program w module Administrator:

 1. Na liście dostępnych funkcji w drzewie po lewej stronie zaznacz Licencje.
 2. W dolnej części okna kliknij na przycisk Wersja pełna, a następnie w rozwijanej listy wybierz Zarejestruj produkt.
 1. Pojawi się okno Formularz rejestracyjny. Wypełnij formularz.
 2. Wypełniony formularz lub i wyślij do Działu Obsługi Klienta RAKS.
 3. Zwrotnie otrzymasz klucz rejestracyjny. Klucz wpisz w okno, które pojawi się po kliknięciu w  w oknie formularza rejestracyjnego (Administrator → Ustawienia → Licencje → Wersja pełna → Zarejestruj produkt).

Tworzenie kopii zapasowych

Aby wykonać kopie zapasowe baz danych:

 1. Na liście dostępnych funkcji w drzewie po lewej stronie zaznacz Kopia zapasowa.
 2. Kliknij na zaokrągloną strzałkę i wybierz z rozwijanego menu Zaznacz wszystkie bazy danych. W polach zaznaczania pojawiły się znaki zaznaczenia . Zwróć uwagę na lokalizację pliku z kopią.
 3. Kliknij w . Program stworzył kopie zapasowe, zapisał je w odpowiedniej lokalizacji na dysku i wyświetlił Raport z tworzenia kopii zapasowych baz danych.

Przejście do innych modułów

Aby zmienić moduł:

 1. W dolnej części okna Administrator kliknij w strzałkę .
 2. Z rozwijanej listy wybierz moduł, który chcesz uruchomić.

Logowanie

Podczas kolejnych uruchomień programu jako pierwsze pojawi się okno logowania. Aby zalogować się do programu wybierz z rozwijanej listy moduł, w którym chcesz pracować i kliknij .