Naliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych

W celu naliczenia wynagrodzenia godzinowego na rachunku do umowy cywilnoprawnej należy:

  1. dodać do Schematu składników wynagrodzenia składnik inicjowany SS_STAWKA_ZA_GODZINE. Jest to wspólny składnik dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W przypadku gdy składnik był już wcześniej wykorzystywany dla umów o pracę należy upewnić się, że składnik jest dostępny dla umów cywilnoprawnych (w Schemacie składnikówwynagrodzenia wchodzimy w edycję składnika SS_STAWKA_ZA_GODZINE i sprawdzamy czy w sekcji “Dostępność składnika” jest zaznaczony checkbox przy wartości “Dostępny dla umowy cywilnoprawnej”);
  1. dodać do Schematu składników wynagrodzenia składnik wyliczany SS_LICZBA_WYKONANYCH_GODZIN_KALENDARZ (nazwa pełna: Liczba wykonanych godzin z kalendarza);
  2. dodać do Schematu składników wynagrodzenia składnik SS_KWOTA_RACHUNKU_GODZINOWA;
  3. wprowadzić czas pracy zleceniobiorcy w kalendarzu(analogicznie jak w przypadku dodawania kalendarza dla umowy o pracę;
  4. dodać pracownikowi podane powyżej składniki dla umów cywilnoprawnych godzinowych do umowy, ustawiając jednocześnie początek obowiązywania tych składników oraz koniec czasu obowiązywania dotychczas wykorzystywanego składnika inicjowanego SS_KWOTA_RACHUNKU. Daty obowiązywania nie powinny na siebie nachodzić.

Wprowadzone do kalendarza pracownika zdarzenia chorobowe automatycznie pomniejszają czas przepracowany o wprowadzony do kalendarza czas pracy w dniach choroby.