Magazyn

W programie przechowywane są informacje o stanie magazynu. Stan ten jest kontrolowany przez wystawione dokumenty: remanentu, przychodu i wydania. W tym ćwiczeniu zostanie pokazane jak wprowadzić do magazynu stan początkowy magazynu za pomocą remanentu i jak korzystać z arkuszy inwentaryzacyjnych.

Cele:

 • wykonanie bilansu otwarcia dla magazynu za pomocą remanentu,
 • zapoznanie się z arkuszami inwentaryzacyjnymi.

Wymagania:

 • zainstalowany RAKSSQL,
 • założona firma,
 • wykonane ćwiczenie Ustawienia i Dostawcy i odbiorcy, Towary.

Krok 1: Remanent

Aby wykonać remanent:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i moduł Sprzedaż, a następnie .
 3. W oknie Logowanie do programu kliknij w . Otworzy się okno z informacją, że nie zostaną uruchomione funkcje programu związane z obsługą modułu CRM. Kliknij , aby zgodzić się na uruchomienie programu bez CRM-a.
 4. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Magazyn, a następnie Remanent [RE] z rozwijanego menu.
 5. Pojawia się okno Remanenty/remanenty częściowe. Po lewej stronie okna znajduje się panel filtrujący. W głównej części okna znajduje się lista z dokumentami remanentu, która obecnie powinna być pusta. Kliknij  w dolnej części okna, a następnie Remanent z rozwijanej listy.
 6. Otworzy się okno Remanent.

  W pierwszym panelu okna znajdują się informacje na temat tworzonego dokumentu, takie jak kod dokumentu, jego numer porządkowy i numer dokumentu w formacie zgodnym z maską zdefiniowaną dla danego dokumentu.
 1. W zakładce Dostawy po lewej stronie znajduje się panel Grupy artykułów z podziałem na grupy zdefiniowane w kartotece towarów. Po prawej stronie, w panelu Pozycje znajduje się lista wszystkich towarów wprowadzonych w kartotece artykułów wraz z informacją o ich podstawowych właściwościach, w tym o stanie magazynu (obecnie dla wszystkich artykułów stan magazynowy powinien wynosić 0).
 1. W panelu Pozycje w zakładce Dostawy wpisz w kolumnie Nowy stan wartość stanu magazynu spisanego z natury i uzupełnij ceny zakupu np. zgodnie z poniższymi rysunkami:
 1. Kliknij .
 2. Pojawi się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku arkusza remanentowego. Możesz wydrukować dokument klikając w lub zamknąć okno.
 1. Dokument remanentu został dodany do listy dokumentów w głównej części okna Remanenty/remanenty częściowe.

Krok 2: Arkusze inwentaryzacyjne

Aby wykonać remanent korzystając z arkuszy inwentaryzacyjnych:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż w menu głównym wybierz Magazyn, a następnie Remanent [RE] z rozwijanego menu.
 2. Pojawia się okno Remanenty/remanenty częściowe. W głównej części okna zaznacz dokument stworzony w poprzednim kroku. W dolnej części okna kliknij w , a następnie Dodaj arkusz inwentaryzacyjny.
 1. Otworzy się okno Arkusz inwentaryzacyjny (AI). Okno to jest bardzo podobne do okna Remanent. Kliknij w , a następnie Dodaj pozycję z remanentu.
 2. Otworzy się okno Remanent [podgląd dokumentu]. W panelu Grupy artykułów zaznacz grupę Plastyczne. W panelu Pozycje zaznacz wszystkie artykuły. Następnie kliknij w .
 1. Program dodał wszystkie zaznaczone artykuły do listy w panelu Artykuły w oknie Arkusz inwentaryzacyjny (AI). Kliknij . Program dodał arkusz inwentaryzacyjny w panelu Arkusze inwentaryzacyjne w oknie Remanenty/remanenty częściowe.
 2. Kliknij na arkusz prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Drukuj → Arkusz inwentaryzacyjny – bez ilości.
 1. Pojawi się okno Parametry funkcji umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Zostaw ustawienia domyślne i kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku. Możesz wydrukować arkusz klikając w  lub zamknąć okno. Na wydrukowany arkusz można w odpowiedniej kolumnie nanieść liczbę określonych artykułów spisaną z natury.

Wprowadzenie inwentaryzacji do programu

Aby wprowadzić do programu dane ze spisu z natury:

 1. W oknie Remanenty/remanenty częściowe w panelu Arkusze inwentaryzacyjne zaznacz odpowiedni arkusz i kliknij na symbol zamkniętej kłódki na granatowym pasku .
 1. Kliknij dwukrotnie na wiersz z arkuszem, aby otworzyć okno edycji. W panelu Pozycje w zakładce Dostawy wpisz w kolumnie Nowy stan wartość stanu magazynu spisanego z natury i cenę zakupu.
 1. Kliknij w .
 2. Kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Nanieś arkusz na remanent. Program wyświetli komunikat z pytaniem o zapisanie zmian do remanentu. Kliknij .
 3. Kliknij dwukrotnie na dokument remanentu w górnej części okna. Zaznacz grupę Plastyczne i zobacz, że program przepisał wartości wpisane w arkuszu do remanentu. Kliknij , aby zamknąć okno.

Zatwierdzenie remanentu

Aby zatwierdzić remanent:

 1. W oknie Remanenty/remanenty częściowe kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Zatwierdź remanent.
 2. Pojawi się okno Data zatwierdzenia (wystawienia) remanentu. Program domyślnie wpisał datę dzisiejszą. Kliknij . Program oznaczył remanent jako zatwierdzony. Dopiero w tym momencie naniesione zmiany zostaną uwzględnione w stanie magazynu.