Komunikat – Brak dostępnych miejsc lub funkcjonalności

Komunikat o niewystarczającej liczbie funkcjonalności może mieć dwie podstawowe przyczyny:

1. Został wybrany niepoprawny profil logowania Użytkownika.

W module Administrator w sekcji Użytkownicy proszę sprawdzić z jakich profili może korzystać Użytkownik (oraz czy ma profil przypisany do siebie lub do grupy i jest w kilku grupach).
Jeśli w profilu dostępnym dla Użytkownika jest zaznaczona wymagana funkcjonalność, to warto się upewnić czy Użytkownik wybiera właściwy profil, ponieważ gdy pracownik jest przypisany do przynajmniej dwóch grup, gdzie każda ma osobny profil logowania, to przy logowaniu się do programu pojawia się przycisk Opcje (po wpisaniu loginu). Po jego wciśnięciu pojawia się wybór profilu logowania.

2. Nieaktywne połączenie z bazą danych.

Jeżeli profile logowania są prawidłowo ustawione i jest wybrany właściwy podczas logowania, to należy sprawdzić czy w Monitorze systemu nie widnieją zalogowani Użytkownicy, którzy faktycznie nie pracują w programie. 

Jeśli nie, to w oknie poniżej należy sprawdzić połączenia z bazami danych. W tym miejscu należy sprawdzić, czy nie widnieją aktywne połączenia na bazie globalnej, które są bezczynne oraz takie, które można uznać, za niepotrzebne (np. po adresie IP lub godzinie logowania możemy sprawdzić, że dany Użytkownik już nie pracuje).
W przypadku wykrycia takich połączeń możemy je rozłączyć.

Liczba połączeń w bazie globalnej powinna być równa liczbie zalogowanych Użytkowników.