Bilans – niepoprawny wynik finansowy

W pierwszej kolejności należy sprawdzić Bilans otwarcia, który musi zgadzać się obustronnie, nie może być zachowanej różnicy miedzy stronami kont.

W tym celu proszę sprawdzić poprawność wprowadzonych danych w zakładce Księgowość –> Bilans Otwarcia oraz czy prawidłowo zostały wykonane powiązania sprawozdania Bilansu z planem kont, który jest dostępny w zakładce Księgowość –> Sprawozdania finansowe –> Powiązania Bilansu z planem kont.

Ważna jest również kolejność wykonywania czynności.

Po weryfikacji powiązań i sprawdzeniu czy konta wynikowe nie są przeksięgowane (tak powinno być) należy usunąć zarówno Bilanse jak i RZIS i dodać wszystko jeszcze raz wg kolejności: 

1. RZIS

2. Bilans 

3. Przeksięgowania kont wynikowych dla danego, zakończonego roku. 

Tę kolejność należy zachować dla każdego roku prowadzonego w systemie. 

Dla pewności można również zweryfikować poprawność danych wykonując Zestawienie obrotów i sald z poziomu Zestawienia -> Zestawienia księgowość -> Księga handlowa -> Zestawienie obrotów i sald.