Katalog roboczy Integratora

Po zainstalowaniu serwisu w katalogu aplikacji powinny znaleźć się następujące pliki:

  • Katalog data – domyślny katalog, w którym umieszczane będą bazy SQLite potrzebne do przechowywania informacji o relacjach pomiędzy danymi RAKSSQL i ich odpowiednikami w BaseLinker (na przykład ID towaru z bazy danych RAKSSQL i identyfikator odpowiedniego produktu w BaseLinker).
  • Katalog log – w tym katalogu domyślnie umieszczane będą pliki logów zawierające informację o wykonanych przez serwis działaniach synchronizacyjnych. W nim znajduje się podkatalog archive, w którym będą przechowywane archiwalne pliki logów.
  • Katalog runtimes – znajdują się w nim biblioteki umożliwiające pracę systemu na różnych platformach.
  • Katalog wwwroot – zawiera pliki aplikacji webowej Konfiguratora, która pozwala na zarządzanie pracą serwisu przez dowolną przeglądarkę internetową.
  • Raks.SQL.Integrator.Service.exe – główny plik serwisu. Na razie jest to program konsolowy, ale docelowo ma to być usługa (serwis instalowany w systemie) Windows.
  • Pliki .json – są to pliki zawierające dane konfiguracyjne serwisu. Część z nich odczytuje i modyfikuje wspomniany już „Konfigurator”.
  • Pliki Raks.SQL.*.dll – zestaw bibliotek napisanych przez nas i zapewniających dostęp do bazy danych RaksSQL oraz wymianę danych z BaseLinker.
  • Pozostałe pliki .dll – biblioteki innych producentów wymagane do uruchomienia i działania całego serwisu Integratora.