Import Wyciągów bankowych

Aby prawidłowo zaimportować wyciąg bankowy do programu RAKS należy w pierwszym kroku zdefiniować rachunek bankowy w programie.

Następnie w nowym oknie wybieramy przycisk „Dodaj”

Uzupełniamy parametry odpowiedzialne za rachunki bankowego.

Do prawidłowego przebiegu  importu najważniejszym parametrem jest wybranie prawidłowego Formatu pliku, który znajduje się w części „Import wyciągów bankowych”.
W programie należy ręcznie ustawić format zgodny z plikiem pobieranym z banku.