Eksport składek PPK do pliku XML

Składki PPK można eksportować do pliku XML pod warunkiem naliczenia listy płatniczej z widocznymi wartościami składek. Lista musi posiadać status – zamknięta.

Na takiej liście należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybierając opcję Eksport/Import, a następnie Eksportuj składki PPK do pliku XML.