Wysyłka PIT-11 e-mailem do pracownika.

Z poziomu programu istnieje możliwość wysyłki deklaracji PIT-11 do pracownika drogą elektroniczną.

W tym celu należy sparametryzować w programie kilka informacji:

-zaznaczyć zgodę na wysyłkę w kartotece pracownika w zakładce “Ochrona danych osobowych“,

zaznaczając w części “Ustawienia kontaktowe” opcję “Zgoda na kontakt przez e-mail”.

-uzupełnić adres e-mail w kartotece pracownika na zakładce „Identyfikacyjne”  w sekcji „Internet”

-uzupełnić parametry wysyłki e-mail z poziomu Administracja->Parametry->Parametry użytkownika, w kategorii Wysyłka e-mail

Aby wysyłka deklaracji była możliwa w parametrach wysyłki e-mail należy wprowadzić dane serwera pocztowego i portu, na którym połączenie jest szyfrowane (SSL Implicit).

Wysyłkę deklaracji PIT -11 drogą elektroniczną można zrealizować z poziomu Zestawienia->Deklaracje->PIT11, podświetlając dokument, następnie prawy przycisk myszy->Operacje->Wyślij pocztą elektroniczną

Wysyłkę deklaracji do pracownika można zabezpieczyć hasłem ( nr PESEL), można również wysłać kopię do nadawcy oraz podpisać deklarację podpisem kwalifikowanym: