Faktura zaliczkowa do zamówienia

Chcąc wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia od odbiorcy, należy przejść do zakładki Sprzedaż -> Faktury zaliczkowe. W tym miejscu, po kliknięciu przycisku Dodaj, trzeba wybrać pozycję o nazwie „Dodaj fakturę zaliczkową na podstawie ZO”.
Po otwarciu się okna faktury zaliczkowej, będąc w zakładce „Realizowane zamówienia”, spod przycisku Dodaj, można wskazać konkretne zamówienie, które ma zostać zrealizowane – po zatwierdzeniu przyciskiem Wybierz, dane zawarte na zamówieniu zostaną zaimportowane do faktury zaliczkowej, oraz zostanie aktywowane pole o nazwie „Otrzymana zaliczka”, w którym można wprowadzić faktycznie otrzymaną kwotę zaliczki.