Komunikat – brak funkcjonalności przy wchodzeniu do programu

Jeżeli podczas uruchomienia programu pojawi się komunikat mówiący o tym, że mamy niewystarczającą ilość lub brak licencji dla danej funkcjonalności, należy sprawdzić:

  • Czy w danym momencie inni użytkownicy nie są zalogowani do programu, co powoduje, że to oni korzystają z danych funkcji?
  • Czy w module Administrator i zakładce Monitor Systemu nie widnieją żadne nieczynne połączenia, które również blokują funkcjonalność?
  • Czy wybraliśmy odpowiedni profil logowania? (jeśli korzystamy z profili logowania)

Uwaga.
Jeżeli nie korzystamy z profili logowania, to logując się do programu, wykorzystujemy po jednym dostępie do każdej funkcjonalności, którą mamy zapisaną w licencji.