Kwota potracenia chorobowego od składników zryczałtowanych z poprzednich miesięcy

Jeśli na naliczonej realizacji pojawia się kwota w pozycji:

Oznacza to, że zdarzenia chorobowe z poprzednich miesięcy próbują rozliczyć się na bieżącej realizacji.

Taka sytuacja może wystąpić z rożnych powodów, np.:

-wprowadzenie zdarzeń na kalendarz w okresie, który został już rozliczony

-edycja rozliczonego zdarzenia z poprzednich okresów, zmiana danych itd.

-wprowadzanie zdarzeń długookresowych bez podziału na miesiące kalendarzowe (jeśli pracownik przebywa na długookresowych zdarzeniach chorobowych, np. zasiłek macierzyński, rodzicielski itd., zalecamy, aby zdarzenia wprowadzać z podziałem na miesiące kalendarzowe)

Aby rozwiązać problem należy:

-wykonać zestawienie „Ewidencja potrąceń”- Zestawienia->Pracownik->Płace->Ewidencja potrąceń (za miesiąc dokonywanych naliczeń)

-odnaleźć zdarzenia z datami z poprzednich okresów

-przejść na listę zdarzeń pracownika

-edytować zdarzenie (to które nie powinno się rozliczać na bieżącej realizacji)

-przejść na zakładkę „Potrącenia”

-w sekcji potrącenia potrącone, odnaleźć kwotę potrącenia (będzie do niej przypisana nazwa bieżącej listy płatniczej)

-edytować odnalezioną pozycję, wyzerować kwotę potrącenia-zapisać zdarzenie

-przejść na Płace->listy płatnicze, na nazwisku pracownika proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy->przelicz wybrane realizacje

Drugą możliwością rozwiązania problemu jest oznaczenie zdarzenia jako obce, można tego dokonać w trakcie edycji zdarzenia, na dole okna edycyjnego:

Oznaczenia zdarzeń chorobowych „jako obce” zalecamy używać ze szczególną ostrożnością, gdyż operacja ta może spowodować kolejne błędy przy naliczeniach, jeśli bieżące zdarzenia pobiera średnią ze zdarzenia, które próbujemy oznaczyć jako archiwalne.