Data rozpoczęcia rozliczeń w programie

Datę rozpoczęcia rozliczeń w systemie uzupełniamy w kartotece pracownika.
W module Kadry i Płace wchodzimy do zakładki Kartoteki -> Pracownicy.
W oknie edycyjnym kartoteki wybieramy zakładkę Kadrowe i Płacowe.
Po prawej stronie okna będzie widoczne pole Data rozpoczęcia rozliczeń w systemie, które uzupełniamy.
Zapisujemy zmiany.