Kwota potrącenia za urlop wypoczynkowy od składników zryczałtowanych z poprzednich miesięcy

Jeśli na naliczonej realizacji pojawia się kwota w pozycji:

Oznacza to, że zdarzenia urlopowe z poprzednich miesięcy próbują rozliczyć się na bieżącej realizacji.

Taka sytuacja może wystąpić z rożnych powodów, np.:

-wprowadzenie zdarzeń na kalendarz w okresie, który został już rozliczony

-edycja rozliczonego zdarzenia z poprzednich okresów, zmiana danych itd.

Aby rozwiązać problem należy:

-wykonać zestawienie „Ewidencja potrąceń”- Zestawienia->Pracownik->Płace->Ewidencja potrąceń (za miesiąc dokonywanych naliczeń)

-odnaleźć zdarzenia z datami z poprzednich okresów

-przejść na listę zdarzeń pracownika

-edytować zdarzenie (to które nie powinno się rozliczać na bieżącej realizacji)

-przejść na zakładkę „Potrącenia”

-w sekcji potrącenia potrącone, odnaleźć kwotę potrącenia (będzie do niej przypisana nazwa bieżącej listy płatniczej)

-edytować odnalezioną pozycję, wyzerować kwotę potrącenia-zapisać zdarzenie -przejść na Płace->listy płatnicze, na nazwisku pracownika proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy->przelicz wybrane realizacje

Drugą możliwością rozwiązania problemu jest oznaczenie zdarzenia jako obce, można tego dokonać w trakcie edycji zdarzenia, na dole okna edycyjnego: