Parametry FK

W tym punkcie zostaną omówione parametry sterujące pracą programu w danym roku obrotowym i danej firmie.

Cele:

 • ustawienie parametrów roku obrotowego i firmy na potrzeby kolejnych ćwiczeń.

Wymagania:

 • zainstalowany program RAKSSQL,
 • założona firma i rok obrotowy.

Krok 1: Parametry roku obrotowego

Aby przejść do okna Parametry roku obrotowego:

 1. Uruchom program.
 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł Finanse i Księgowość, a następnie Zatwierdź.
 3. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Administracja, następnie Parametry → Parametry roku obrotowego z rozwijanego menu. Pojawi się okno Parametry roku obrotowego.

W oknie Parametry roku obrotowego zgromadzone są parametry uporządkowane w poszczególne kategorie. Wiele z nich ma czytelną nazwę wyjaśniającą działanie i wpływ danego parametru na program. Wypełnij okna zgodnie z poniższymi rysunkami, a następnie :

 • Opcje aktualnego roku obrotowego
 • Współczynnik sprzedaży za ubiegły rok obrotowy – parametr przydatny dla firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT-u oraz opodatkowaną. Określa się tu procent sprzedaży innej niż zwolniona z VATu, co oznacza, że dla firm, które takiej sprzedaży nie prowadzą, zostawia się wartość 100.
 • VAT
 • Rozrachunki

Krok 2: Parametry firmy

Aby przejść do okna Parametry firmy:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Administracja, następnie Parametry → Parametry firmy z rozwijanego menu. Pojawi się okno Parametry firmy.
 1. W sekcji Numerowanie kont księgowych grup kontaktów odznacz Automatyczna numeracja kont. Zwróć uwagę, że po odznaczeniu tej opcji, cała sekcja wyszarzyła się uniemożliwiając wprowadzenie zmian, które i tak nie byłyby uwzględniane.
 2. Poniżej znajduje się sekcja Numerowanie kont księgowych kontaktów, która najpierw zawiera wspólne parametry dla wszystkich rodzajów kontaktów, a następnie dla każdego rodzaju osobno. Jeśli jest zaznaczony, odznacz parametr Wspólna numeracja kont odbiorców i dostawców. W ten sposób numery nadawane odbiorcom i dostawcom będą przydzielane osobno dla każdej grupy.
 3. Dla sekcji Odbiorcy, Dostawcy, Akwizytorzy i Pracownicy dostępne są te same parametry dotyczące numerowania kont:
Parametr Opis
Konto dostawcy jak numer NIP Jako numer konta będzie wykorzystywany numer NIP z usuniętymi myślnikami.
Maska konta Liczba znaków # decyduje o liczbie znaków w numerze konta. Jeśli Dostawca ma numer 12, to dla maski ### numer konta będzie 012.
Numer kolejny konta Wykorzystywany, jeśli zamiast zakładania pustej bazy danych firmy została zaimportowana baza, w której istnieją już kontakty. Można tutaj podać od jakiego numeru mają być nadawane kolejne, nowo tworzone kontakty. Przykładowo, jeśli mamy w zaimportowanej bazie 4 pracowników, wpisujemy tu 5, aby kolejny pracownik dostał numer 5. Ponieważ w ćwiczeniach zakładaliśmy pustą bazę danych – zostaw wpisany numer 1.
 1. Dla wszystkich 4 grup kontaktów zmień maskę konta na ###. Następnie .