Otwieranie nowego okresu płatniczego

Założenie nowego okresu płatniczego w module KP składa się z kilku elementów.

Elementy zakładania roku płatniczego:

1.    Import danych stałych

  • Wybierz zakładkę Słowniki -> Dane stałe.  

Pojawi się okno danych stałych. Należy ustawić się na najniższym poziomie kategorii, np. Wskaźniki i stawki, aby była widoczna tabela z danymi.

Z paska stanu wybierz ikonę menu eksportów i z listy wybierz „Importuj dane stałe”.

  • Potwierdź import danych z serwera firmy RAKS.  W oknie, które się pojawi, patrząc od góry, wybierz z listy rozwijanej “Zastępując istniejące”, zaznacz checkbox “Importuj dane globalne”. Checkbox “Importuj dane firmowe” pozostaw pusty.
  • Dalej zaznacz rok, aby się podświetlił kolorem i wybierz opcję ZATWIERDŹ w prawym dolnym rogu.

Po zakończonej operacji pojawi się raport zatwierdzający wykonaną operację.  Dane globalne zostały zaimportowane!

  • Na drzewie kategorii rozwiń sekcję DANE FIRMOWE i uzupełnij pozostałe dane poprzez opcję DODAJ.

2.    Założenie nowego okresu płatniczego

Z górnego menu wybierz opcję Administracja -> Zmiana -> Zmiana okresu płatniczego.  

W tym oknie wybierz opcję DODAJ -> Okresy płatnicze dla całego roku.  

W oknie jakie się pojawi rok kolejny podpowie się sam. Opcję importu danych stałych, jeśli jest włączona – wyłącz i wybierz Zatwierdź.

3.  Przedłużenie definicji kalendarzy (połączone z punktem 2)

Po zatwierdzeniu okna z założeniem nowego okresu płatniczego program domyślnie zaproponuje przedłużenie o kolejny rok kalendarzy wzorcowych oraz pracowniczych, które obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku kalendarzowego. Aby pozwolić programowi automatycznie przedłużyć kalendarze, wybierz TAK.

UWAGA: ta operacja może chwilę potrwać w zależności od liczby i zróżnicowania wzorców kalendarzy.

4. Utworzenie Bilansu Otwarcia urlopowego dla pracowników

Po założeniu nowego okresu płatniczego wg powyższych kroków zaloguj się do niego: Administracja -> Zmiana -> Zmiana okresu płatniczego.

W zakładce Kartoteki -> Pracownicy wybierz przycisk OPERACJE -> Utwórz bilans urlopowy dla bieżącego roku.

Po tej operacji pojawi się raport potwierdzający wykonanie jej.

PRZYDATNE LINKI:

Import danych stałych: https://www.youtube.com/watch?v=6_5c6UUq2M0

Zakładanie kalendarzy wzorcowych i pracowniczych: https://www.youtube.com/watch?v=y0PCL3pzChk

Bilanse otwarcia dla pracownika: https://www.youtube.com/watch?v=1f9XY23vJ60