Parametry drukarek fiskalnych

W module Sprzedaż istnieje możliwość konfiguracji drukarki fiskalnej z poziomu zakładki Administracja> Parametry> Parametry stanowiska.

Po lewej stronie wskazujemy Ustawienia podstawowe gdzie pojawi się nam pełna lista drukarek.

Po wybraniu interesującej nas drukarki fiskalnej pojawią się również ustawienia oraz możliwości drukarki w programie Raks.

Między innymi chodzi o to czy drukarka działa w sieci, sposób łączenia z drukarką czy istnieje możliwość drukowania nr NIP.

Można ustawić w parametrach drukarkę wirtualną – zapis paragonów odbywa się do pliku.

UWAGA: zmiana drukarki fiskalnej w parametrach, po zapisaniu musi zostać jeszcze potwierdzona restartem programu, aby na nowo program podjął połączenie.

Jeśli użytkownik ustawi w parametrach firmy więcej niż 2 miejsca po przecinku, może nie mieć miejsca fiskalizacja. Drukarka fiskalna przyjmuje tylko 2 miejsca po przecinku.

Program RASK SQL Sprzedaż posiada funkcję, która pozwala na podgląd ustawień oraz zmianę parametrów drukarki fiskalnej.

Aby sprawdzić status drukarki lub ewentualnie ustawić datę i czas systemowy albo wydrukować raport dobowy i okresowy należy uruchomić funkcję “Administracja/ Drukarka fiskalna”.

Pojawi się okno “Zarządzanie drukarką fiskalną”, w którym aktywna będzie jedynie nazwa drukarki oraz numer portu ustawiony w parametrach programu.

Aby uaktywnić połączenie z drukarką fiskalną należy uruchomić przycisk POŁĄCZ.

Po uruchomieniu tego przycisku połączenie zostanie ustawione oraz uaktywnią się wszystkie opcje.

Pojawi się informacja o ustawionym połączeniu.

Przycisk POŁĄCZ zostanie zastąpiony przez przycisk ROZŁĄCZ.

Nazwa i typ drukarki fiskalnej pobierana jest z ustawień w parametrach użytkownika a data i czas systemowy z drukarki fiskalnej. Istnieje możliwość ich skorygowania (można wpisać z ręki).

Przycisk Pobierz datę pobiera datę z drukarki fiskalnej.

Przycisk Ustaw datę pozwala na ustawienie daty w drukarce.

W pozycji “Otrzymany status” użytkownik ma możliwość odczytania parametrów i ustawień drukarki: jej wersji, zasoby odzyskiwane i nieodzyskiwane, czy drukarka fiskalizowała, numer ostatniego paragonu, czy jest rozpoczęta transakcja, ustawione i nie ustawione stawki PTU.

Otrzymane informacje uzależnione są od typu drukarki fiskalnej.

W pozycji “Raporty” istnieje możliwość ustawienia daty początkowej i końcowej do wydruku raportu dobowego oraz okresowego.

Raport okresowy może być raportem sumarycznym oraz szczegółowym.

Jeśli chcemy uruchomić wydruk raportu można skorzystać z przycisk Raport dobowy lub Raport okresowy.

Pozycja “Anuluj nierozliczona transakcję” pozwala na usunięcie aktualnie rozpoczętej i nie zakończonej transakcji np. po zawieszeniu programu.

Aby zamknąć okno “Zarządzanie drukarka fiskalną” należy wcześniej uruchomić przycisk ROZŁĄCZ.