Archiwizacja pracownika

Aby zarchiwizować kartotekę pracownika, przechodzimy do zakładki:
Kartoteki -> Pracownicy, podświetlamy pracownika i wybieramy Edytuj -> zakładka Kadrowe i Płacowe, po prawej stronie zaznaczamy okienko „archiwalny” i zapisujemy kartotekę.

Jeśli chcemy odwrócić proces archiwizacji zarchiwizowanej już kartoteki, również przechodzimy do zakładki  Kartoteki -> Pracownicy. W prawym górnym rogu na granatowym pasku odnajdujemy ikonę Filtruj dane, włączamy widok „pokazuj kontakty archiwalne”. Następnie należy odnaleźć na liście kartotekę pracownika, edytować ją, przejść do zakładki Kadrowe i Płacowe, odznaczyć okienko „archiwalny” i zapisać kartotekę.