Ustawienie płatność z rozrachunkiem dla innego kontrahenta

Jeśli chcemy aby rozrachunek, jaki powstaje na podstawie faktury generował się na innego kontrahenta niż strona faktury, należy użyć odpowiednio zbudowanego sposobu zapłaty.

Sposoby zapłaty tworzymy wchodząc wzakładkę Słowniki -> Sposoby zapłaty.

W nowym sposobie zapłaty w poniższe pola wprowadzamy odpowiednio:

Obsługuje -> Kasa (gotówka, karta płatnicza)

Metoda rozliczenia -> Niegotówkowa

Metoda płatności -> Karta płatnicza

Centrum rozliczeniowe kart -> Kontrahent/pracownik, na jakiego ma powstać rozrachunek.

Pozostałe pola uzupełniamy standardowo.