Sprzedaż usług

W tej części samouczka dla początkujących pokażemy jak rozpocząć pracę z modułem Sprzedaż, jak zdefiniować kartoteki usług oraz jak w prosty sposób wystawić dokument sprzedaży. Po wykonaniu ćwiczeń zawartych w tym rozdziale użytkownik będzie gotowy do samodzielnej obsługi prostych zdarzeń związanych ze sprzedażą usług i towarów niemagazynowanych.

Cele:

  • oswojenie się z modułem Sprzedaż,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy obsłudze prostych sprzedaży.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu Sprzedaż oraz prawa Administratora.

Ćwiczenie 1: Ustawienia
Jak skonfigurować program, aby rozpocząć pracę z modułem Sprzedaż?

Ćwiczenie 2: Usługi
Jak dodać usługę do kartoteki artykułów?

Ćwiczenie 3: Sprzedaż usług
Jak wystawić fakturę VAT, dodać odbiorcę oraz skorygować wystawioną fakturę?