Księgowość

Analizator danych księgowych Excel dla programu RAKS
Automatyczna weryfikacja kontrahenta w bazie VIES
Automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży – eksport (w walucie).
Automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży WDT (walutowych).
Automatyczne księgowanie dokumentów w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów – KPIR
Automatyczne księgowanie kosztów leasingu z ograniczeniem powyżej 150 tys. zł – współczynnik.
Archiwizacja rozrachunków
Automatyczne pobieranie tabel kursowych z NBP
Automatyczne rozliczanie rozrachunków.
Automatyczne tworzenie kont analitycznych
Automatyczna windykacja w programie księgowym RAKS.
Biała lista podatników VAT – zbiorcza weryfikacja kontrahentów w programie księgowym RAKS
Comiesięczne przeksięgowanie kont VAT z wyksięgowaniem różnic groszowych w koszty/przychody.
Dekret walutowy – podpowiadanie tabeli kursowej
Dodawanie kasy i walut
E-Księgowy. Aplikacja mobilna – wymiana danych z biurem rachunkowym.
E-Księgowy dla programu RAKS. Odczyt dokumentów OCR, księgowanie przez Internet, aplikacja mobilna
E-Księgowy | Menadżer projektów | Akceptacja dokumentów | Aplikacja mobilna.
E-sprawozdania
Faktury.raks.pl – import do księgowości
Grupy schematów księgowych
Import dokumentów do księgowości. Dopisywanie Procedur i Grup Towarowych GTU.
Import dokumentów Uber/Taxify/Bolt do programu księgowego.
Import dokumentów z innych programów do modułu księgowego.
Import wyciągów bankowych
Jak odnaleźć niezarejestrowany dokument?
JPK V7 – Grupy Towarowe i Procedury VAT na fakturze sprzedaży
JPK V7 – Import dokumentów do księgowości. Dopisywanie Procedur i Grup Towarowych GTU.
JPK V7 – Nadawanie oznaczeń GTU (Grup Towarów i Usług) w module sprzedaż na potrzeby pliku JPK V7.
JPK V7 – Procedury VAT na dokumentach handlowych.
JPK V7 – Rejestr VAT. Procedury VAT. Grupy Towarów i Usług GTU.
JPK V7 – zbiorcze usuwanie procedur
JPK V7 – Transakcja z podmiotem powiązanym. Automatyczne oznaczanie dokumentów sprzedaży
JPK V7 – Tworzenie i wysyłka pliku
Kod dokumentu – przypisywanie informacji związanych z JPK V7
KPiR – alternatywny sposób uzupełniania danych JPK V7
KPiR – szybkie wprowadzanie dokumentów
Księgowanie dokumentu z odwrotnym obciążeniem w 10 sekund.
Mechanizm Podzielonej Płatności dla wielu rozrachunków.
Obsługa walut w programie księgowym KPiR.
Powielanie dokumentu
Program E-sprawozdania – przygotowanie i wysyłka
Program E-sprawozdania – Wysyłka Sprawozdania Finansowego
Program E-sprawozdania – Sprawozdania Finansowe dla KRS
Pulpit Księgowy w programie dla Biur Rachunkowych
RMK – wygodne i szybkie Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów w RAKS
Rozksięgowanie automatyczne
Schematy faktura zbiorcza za paliwo do samochodów ciężarowych i osobowych + pozostałe koszty. Flota
Schematy księgowe
Szybka weryfikacja płatników VAT w programie RAKSSQL.
Szybkie księgowanie faktury z trzema stawkami VAT w programie RAKS.
Środki trwałe
Ulga na złe długi w programie księgowym RAKS
Ustawienia programu do prawidłowego wykonania RZiS i Bilansu
Wygodne księgowanie faktury za paliwo w programie RAKS.
Wymogi w programie dotyczące Rachunku Zysku i Strat oraz Bilansu
Zarządzanie widocznością procedur VAT i GTU
Zdalny księgowy – E-Księgowy
Znaczniki
Zbiorcza zmiana danych dot. JPK V7 w dokumentach księgowych